Håndlagd Kunstfoto

Fotografier uberørt av nymotens teknologi, fri for datamaskiner og andre hjelpemidler.

Blog

Et utvalg bilder jeg tar, på min vei gjennom livet.

Best friends forever

Best friends forever

mars 28, 2019

Abandoned poster stands.

And then we move on

And then we move on

mars 22, 2019

Stopped smoking.

The «S» Word

The «S» Word

mars 10, 2019

Handmade.