A portrait of me

Et personlig portrett jeg har blitt veldig glad i. Det er meg bak hendene. Jeg har ikke behov for eksponering, men det er spennende å utfordre seg selv. Lys, posisjon og det praktiske med selvportrett uten hjelp er noe alle bør prøve. Bilde har fulgt med meg siden, og brukes overalt der det kreves et «profilbilde».