Embracing you my only true

My only true – barn i magen.
Man må jo tage et fotografi av en voksende mage. Vårt først barn vokser i magen til mor. Det er spennende tider, urolige netter og lange handlelister. Personlig mener jeg vår generasjon drar det hele litt langt, men som mann og kommende far er eneste alternativ å føye seg.
Liv skaper kjærlighet – Unconditional love.