The Port of Shanghai

En liten brygge ved Jessnes, går også under navnet Port of Shanghai.
Stille vann, mye farger, rolige refleksjoner. Bryggen lå fint denne dagen, speilet seg før morgendagens eskapader, klar for nye horder med badende mennesker. Et sjeldent fargebilde fra meg, bryggen gjør seg best slik.
Fra farger til noe helt forskjellig, Inside – et svart hull.