Doubleduck

En and og hans doubleduck.

Ender er kjedelige dyr og enda kjedeligere motiver. Jeg tar aldri bilder av en and. Så tok jeg dette. Det ble skarpt og fint, og viser meg en and med litt personlighet. Ender er fremdeles kjedelige dyr.

Kommentarfeltet viser at folk liker ender.

Når jeg først tar bilder av dyr.