Roof people

På et tak finnes Roof people.
De lever i sin egen verden, avsondret fra oss andre. Med egne økosystemer, egen økonomi og sine egne kjedsommelige planer. Takfolket finnes overalt hvor det er tak. Noen er lett synlige, andre holder seg skjult for omverdenen.
Her er jeg på et berømt tak i Oslo by og tar bilde på avstand av takfolk i heftig diskusjon.
Hvordan skape motiver kan du lære om i mine fotokurs.