Pathway

En slags pathway i grusen på et treningsfelt.

I utgangspunktet et helt ordinært bilde, men jeg satte min lit på fokuspunkt og komposisjon. Bildet kan studeres og betraktes over tid, selv finner jeg ikke ut av noen ting. Det var litt av tanken bak, noe ordinært som kan, om man setter fantasien til, bli interessant.

En alternativ dørlås kan også vise vei.