Abattoir

Abattoir – et slakteri, av den gamle typen.
Her ble grisene hengt opp og tømt for blod. Kroken i taket minner oss om historien, hvordan vi skapte maten vår selv og metodene som ble brukt. Bildet er tatt i et fjøs, der en liten del av fjøset var til grisene. Her var alt inntakt og det ble en god dag i fjøset.
Man made funnel, hva forsvinner ned her?