Portrait

Time for a portrait.
I påvente av flere portretter med kunde i mitt studio, lekte jeg litt med mitt kamera, mine lys, mitt hår og meg selv.
Det er relativt enkelt å ta selvportrett. Selvutløser og litt lys er alt som kreves. Og mot, til å være foran kamera. Som fotograf er det en fin øvelse, å øve med seg selv. Så blir jeg påmint hvordan det er å stå der, alene blant lys og sorte bakgrunner, med en fotograf som skriker kommandoer og jobber med naturlig skjønnhet.
Et selvportrett til.