Gatefoto i former og komposisjoner vi beundrer og underholdes av. Fotograf Martin Riggenbach (Sveits) viser bilder fra opphold i New York og andre steder i verden – små glimt av situasjoner der mennesker møtes og skaper sammenheng.

In a five minute break, I took my best picture of the day.

Martin Riggenbach

Åpningstider

09.02 12:00 – 16:00
10.02 12:00 – 14:00
13.02 10:00 – 14:00
16.02 12:00 – 14:00
17.02 12:00 – 14:00
20.02 10:00 – 14:00 – Stengt grunnet sykdom
23.02 12:00 – 14:00
24.02 12:00 – 14:00

Kart


Posted by:Eirik Jeistad

Passionate Norwegian photographer in love with contrast and black/white. Aspiring artist and commercial reality shooter. Enjoying life, my family, my cameras and my darkroom.