New York og andre gater

Gatefoto i former og komposisjoner vi beundrer og underholdes av. Fotograf Martin Riggenbach (Sveits) viser bilder fra opphold i New York og andre gater i verden – små glimt av situasjoner der mennesker møtes og skaper sammenheng.

In a five minute break, I took my best picture of the day. – Martin Riggenbach

Om fotografen

Martin er opprinnelig utdannet lærer med en mastergrad i geografi og historie. Han har etter endt utdannelse deltatt på en rekke workshops rundt om i verden innen gatefoto, og har også blitt håndplukket av en av legendene innen gatefoto, Alex Webb, til deltakelse på en svært ettertraktet workshop i New York. Flere av bildene stammer fra Martins opphold i New York.

Gatefoto

Begrepet gatefoto er omdiskutert og det finnes ingen tydelig definisjon. Et bilde av en gate er ikke nødvendigvis gatefoto, mens et bilde som forteller en historie kan være gatefoto, selv om det ikke er tatt på gata. Bildene til Martin forteller historier, gjerne gjennom møter med flere mennesker. De gir rom for tolkninger og flere er ispedd en god porsjon humor.

Velkommen til fotoutstillingen New York og andre gater i mitt kunstgalleri på Hamar.

Åpningstider

09.02 12:00 - 16:00
10.02 12:00 - 14:00
13.02 10:00 - 14:00
16.02 12:00 - 14:00
17.02 12:00 - 14:00
20.02 10:00 - 14:00
23.02 12:00 - 14:00
24.02 12:00 - 14:00