Pirates and their maps

Et uleselig skattekart, skapt av pirater for mange hundre år siden. En spennende tanke, Pirates and their maps.

Mønsteret befant seg på en forlatt jernbanevogn. Preget av vær og vind, avskalling og forvitring, tegner kartet seg selv. I morgen ser det annerledes ut. Da er skatten flyttet.

Da må jeg tilbake, for nye bilder.

Flere abstrakte bilder.