Åpningstider

«People of Hamar» – se åpningstider.

Ring Eirik på telefon 90 51 46 44 for avtale.
Jeg er tilstede flere dager i uken.

Følg vår facebook side for kommende utstillinger.