Informasjon om kunst og MVA og bilder som formidles av Galleri Eirik Jeistad.

Alle våre kunstverk omsettes i opphavsmannens eget navn, og formidles av Galleri Eirik Jeistad som mellommann. Denne type omsetning er unntatt MVA i henhold til merverdiavgiftsloven (mval.) § 3-7 (4): – Opphavsmannens omsetning av egne kunstverk og opphavsrett til egne litterære og kunstneriske verk er unntatt fra loven. Det samme gjelder slik omsetning ved mellommann i opphavsmannens navn.

For deg som kunde betyr dette at du handler av opphavsmannen, som da er å anse som kontraktsmotpart, med Galleri Eirik Jeistad som mellommann. Dette blir spesifisert på faktura.

Eventuell reklamasjon på kunstverkene ved slik omsetning er opphavsmannens ansvar. Gjennom avtale med opphavsmannen bistår vi denne i forhold til kjøper, slik at du kun trenger å forholde deg til Galleri Eirik Jeistad.