Jeg velger mørket.

Analoge prosesser, eldre kamera, jobben i mørket, lukten av fix. Fotografering på film og fremkalling i mørkerom er min bane i kunsten. Et håndverk og en mestring som mangler beskrivende ord, en kjærlighet til det langsomme, det magiske og det eiendommelige. Jeg velger mørket, og lyset. Du kan bestille hele meg.

Se også tilgjengelig kunst fra Bakrommet. Alt til utlåns, gratis.

"Light and snow" - a photo by Eirik Jeistad