Informasjon om Kunst og MVA

Kunst og MVA ved salg av fotokunst som formidles av Fotograf Eirik Jeistad.

Alle våre kunstverk omsettes i opphavsmannens eget navn, og formidles av Fotograf Eirik Jeistad som mellommann. Denne type omsetning er unntatt MVA i henhold til merverdiavgiftsloven (mval.) § 3-7 (4).

– Opphavsmannens omsetning av egne kunstverk og opphavsrett til egne litterære og kunstneriske verk er unntatt fra loven. Det samme gjelder slik omsetning ved mellommann i opphavsmannens navn.

For deg som kunde betyr dette at du handler av opphavsmannen (kontraktsmotpart), med Fotograf Eirik Jeistad som mellommann. Kunst og MVA blir spesifisert på faktura.

Eventuell reklamasjon på kunstverkene ved slik omsetning er opphavsmannens ansvar. Gjennom avtale med opphavsmannen bistår vi denne i forhold til kjøper, slik at du kun trenger å forholde deg til Fotograf Eirik Jeistad.

Eller sagt på en annen måte

Vi etterstreber alle lover og regler som finnes i alle lover og regelbøker om salg av kunst og MVA, skatt av dette og alle tilhørende forskrifter som understøtter dette. Verden er ikke alltid like lett å forholde seg til, ei heller dette. Men vi gjør vårt aller, aller beste. 

Ved utstilling i vårt galleri, tar vi ikke kommisjon ved salg av bilder. Muligens dette har utgangspunkt i ovennevnte regler. Vi mener uansett det er sikrere for alle parter med en fast, avtalt pris. Du som utstiller gis en ramme, vi som arrangør går i 0. Vi tar pris per dag, en normal utstillingperiode går over 4 dager. 

Et kunstgalleri for alle som liker foto og fotokunst.