Besøksadresse og Galleri:

Fotograf Eirik Jeistad
Grønnegata 55 (inngang fra Sverres gate)
2317 Hamar

t. 90 51 56 44
e. post@eirikjeistad.no