Stille før stormen

Zeiss Ikon Nettar
Novar Anastigmat 1:4.5/75mm
Fiber
62x62cm
Innrammet: Kr 6000,- (1/1)

Tomme tribuner møtes alltid med forventning om liv. Noe vil oppstå. Her.

Empty tribunes are always met with expectations of life. Something will happen. Here.