Stødig

Zeiss Ikon Nettar
Novar Anastigmat 1:4.5/75mm
Fiber
62x62cm
Innrammet: Kr 6000,- (1/1)

Tanken om kontraster slipper aldri. Sikter et gammelt kamera nedover og fanger noens ben i horisonten.

The thought of contrasts never lets go. Aiming an old camera downwards only to catch someones legs in the horizon.